FAQ

Hoe bereidt deze cursus mij beter voor op de decentrale selectie?

Tijdens de cursusdagen proberen wij alle aspecten van de decentrale selectie aan bod te laten komen. De leertoets zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Het behandelen van wetenschappelijke teksten zal zich daar dan ook op toespitsen, maar het is naar ons idee ook belangrijk dat je eerst een idee krijgt hoe je een dergelijke tekst aanpakt. Ook een onderdeel als het rollenspel zal ingaan op datgene wat in de leertoets centraal staat. Tevens proberen wij een gastspreker te vragen die veel weet over het onderwerp dat centraal staat in de decentrale selectie. Daarnaast zal de gastspreker ook informatie geven over welke competenties hij/zij als arts belangrijk vindt.
Verder kan je natuurlijk al je vragen kwijt aan onze studenten die zelf de decentrale selectieprocedure in het verleden hebben doorlopen.

Jullie zijn niet verbonden aan de universiteiten. Hoe weten jullie dan wat er gevraagd wordt van de leerlingen?

Ons team bestaat uit studenten die zelf momenteel geneeskunde studeren of afgestudeerd zijn. Omdat ze zelf de selectieprocedure hebben doorlopen weten ze goed welke eisen de universiteit aan de studenten stelt. Het algemene deel van de cursus is gericht op de competenties die de universiteit van studenten verlangt. Deze informatie staat op de site van de universiteiten beschreven. Denk hierbij aan het schrijven van een goede motivatiebrief. Zodra de thema´s bekend zijn die centraal staan in de decentrale selectie zullen de cursusleiders zich hierin verdiepen zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Daarnaast nodigen we gastsprekers uit ( artsen uit het vakgebied) die verder verdieping op de stof kunnen leveren. Ook vertellen ze de cursisten welke competenties zij als arts belangrijk vinden.

Geven jullie ook informatie over de learning communities van de RUG?

We geven je geen advies over welke learning community je moet kiezen. Dit is een belangrijke keuze die voor de rest van je studie bepalend is en welke je zelf moet maken. Wel willen wij je helpen bij het nadenken hierover. De universiteit hecht waarde aan het maken van een bewuste keuze. We kunnen je helpen bij het nadenken over je keuze en de argumentatie hiervan. Via de site van de RUG en via G2020groningen.nl kun je meer informatie vinden over de verschillende learning communities.

Hoe komen de cognitieve en non-cognitieve eigenschappen + competenties van een arts aan bod in de cursus?

Tijdens de trainingen zullen we ons bezig houden met klinisch redeneren en consultvoering. Dit zijn tevens onderdelen die voor een toekomstig arts belangrijk zijn. Hierbij leer je om te gaan met uitdagende situaties en word je jezelf bewust van je (non-) verbale communicatie.
Daarbij zullen onze docenten, studenten en gastsprekers je alles vertellen over competenties van een arts, maar nog belangrijker: we helpen jou hier zelf over na te denken.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Onze cursus helpt aankomend studenten om de hoofd- en bijzaken van de studiestof goed te onderscheiden. Mocht je het lastig vinden om de grote hoeveelheid studiestof door te komen dan is onze cursus geschikt voor jou.  Onze docenten geven colleges over de studiestof en beantwoorden al je vragen. Om te toetsen of je de stof goed beheerst kan je oefenopgaven maken.
Onze sprekers kunnen de studiestof vanuit de praktijk belichten en vanuit een andere invalshoek aanbieden. Ze nemen stap voor stap de belangrijke punten met je door.

Wanneer is het niet geschikt?

De cursus helpt je met het voorbereiden op de decentrale selectie. Het vervangt niet je eigen voorbereiding. De cursus helpt je de stof beter te begrijpen, omdat de stof op een andere manier wordt aangeboden. De cursus is niet geschikt voor mensen die verwachten dat ze zelf niets hoeven voor te bereiden. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor de resultaten die je bereikt.

Je wilt de studiestof van A tot Z uit je hoofd leren

De cursus helpt je om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en om gericht te studeren voor de decentrale selectie. Het is niet zinvol om de gehele studiestof uit je hoofd te leren. In de cursus gaan we dan ook niet in op alle details van de studiestof.
Mocht je de studiestof al goed beheersen en wil je de nadruk leggen op de details van de studiestof dan is deze cursus niet geschikt voor je.

Geven jullie ook samenvattingen?

Nee, je ontvangt bij ons geen samenvatting van de studiestof.  De meerwaarde van een samenvatting is het schrijven daarvan. Als je zelf een samenvatting maakt, ben je actief de stof aan het leren en hoofd- en bijzaken aan het onderscheiden. Tijdens onze cursus krijg je wel colleges over de studiestof waarbij de hoofdzaken van de stof besproken worden. De getoonde presentaties krijg je in veel gevallen na afloop van de cursusdag toegestuurd (als .pdf) en vormen een goede basis voor het schrijven van je eigen samenvatting.

Hoe komen de exacte vakken terug in de cursus en tijdens de decentrale selectie?

De exacte vakken bieden een breed scala aan mogelijkheden voor het stellen van vragen tijdens de decentrale selectie. De ervaring leert dat een aantal onderwerpen geregeld aan bod komen. Deze onderwerpen worden dan ook behandeld zoals: organen, chemische processen in het lichaam en fysische processen in en om het lichaam. Het is onmogelijk om alle onderwerpen van de exacte vakken te behandelen waarover vragen kunnen worden gesteld. Doe je dit jaar geen eindexamen in een of meerdere van deze vakken dan is het aan te raden om je kennis op te halen. De exameneisen zijn te vinden op www.examenblad.nl

Staat je vraag er niet tussen? Stuur je vraag gerust naar info@selectiegeneeskunde.nl